Logo | Mypai | Marten Yacht Painting Advice Inspection

Marten Yacht Painting Advice Inspection, guided by more than 40 years of experience

 

Testimonials

 

Het lijkt “eind goed,al goed” ! Het is toch plezierig dat er onafhankelijke experts rondlopen die goedwillende klanten willen bijstaan als er een discussie met een schilder ontstaat!

 

It all seems to turn out good at the end! It is a real pleasure that there are independent experts that are willing to help clients with good intentions if there are discussions with a painter!

 

 

Dank voor het rapport! Het schip is vrijdagochtend om 7.30u te water gelaten en daarna getuigd. Dinsdag as komt van der Heiden de installatie inspecteren en meten of die massavrij is. Ik zal de uitkomst daarvan laten weten. Ik ben blij dat we weet op de goede weg zijn! Dank voor de professionele ondersteuning!

 

Thank you for the report! The ship is Friday at 7:30 launched in the water and after that rigged. Next Tuesday van der Heiden is inspecting the installation, and then the measurement of being mass free is taking place. I will let you know the outcome of this inspection. I am very pleased to know that we are on the right course! Thank you for the professional support!