Logo | Mypai | Marten Yacht Painting Advice Inspection

Marten Yacht Painting Advice Inspection, guided by more than 40 years of experience

 

Advies

 

MYPAI kan optreden als adviseur voor de totale planning van schilderwerk aan jachten. In dat geval adviseert Mypai u over de tijdspanne en de uit te voeren werkzaamheden die het schilderwerk aan uw jacht met zich meebrengen van de allereerste inspectie tot de controle van de oplevering. In dat hele tracé bedient Mypai u dan van adviezen omtrent een breed scala aan activiteiten, waarvoor u ook afzonderlijk bij Mypai terecht kunt:

 • Keuze verfsysteem
 • Applicatie verfsysteem
 • Kostencalculatie
 • Kwaliteitsregistratie
 • Verzekering


Keuze verfsysteem

Door haar jarenlange ervaring kan Mypai u op dit gebied van gefundeerd advies voorzien. Mypai onderscheidt zich daarbij door haar onafhankelijkheid, omdat zij niet is verbonden aan een verfleverancier en wel beschikt over de kennis van verschillende beproefde merken. Het advies in deze bestaat uit de keuze voor een bepaald verfsysteem dat de ondergrond (hout, staal, aluminium, polyester, kevlar, carbonfiber of andere kunststoffen) waarop het wordt aangebracht het best tot zijn recht laat komen.

 

Applicatie verfsysteem

Het aanbrengen van de diverse verfsystemen in de jachtbouw vereist de nodige vakbekwaamheid. Mypai kan u daarbij zowel adviseren als eventueel ook begeleiden, want voor elk type of soort jacht is Mypai op de hoogte van de meest moderne werkmethodes en systemen. Mypai is daardoor uitstekend in staat u bij te praten over de benodigde voorbehandeling van het te schilderen jacht en de wijze waarop het verfsysteem vervolgens aangebracht dient te worden. Indien u wilt, kan Mypai een planning maken voor de totale verfbehandeling en de organisatie van het schilderwerk neerzetten.

 

Kostencalculatie

Hoewel het niet aan Mypai is om te bepalen welke kosten een bedrijf dat het schilderwerk uiteindelijk op zich neemt in rekening brengt, is een reële benadering ervan wel mogelijk. U krijgt hierdoor een goed inzicht in welke tijd er zoal gerekend wordt voor de benodigde doorlooptijd, de te gebruiken hoeveelheid aan materialen en het aantal uren dat er staat voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een objectief beeld van de volledige kostprijs die uw opdracht voor de uitvoerende jachtschilder met zich meebrengt.

 

Kwaliteitsregistratie

Bij Mypai is kwaliteit een vanzelfsprekendheid. De wijze waarop uw jacht behandeld wordt, moet dan ook aan de hoogste kwaliteitsnorm voldoen. Om dat niveau te bereiken, adviseert Mypai op het gebied van te leveren technische en esthetische kwaliteit, de invoering van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het opzetten van een kwaliteitsbeheersysteem. Voor dat laatste heeft Mypai de Paint System Wizard ontwikkeld, een handleiding op cd-rom die het u mogelijk maakt om, eventueel aan boord van de jacht, met een simpele klik op de muis informatie te vinden over: 

 • Het jacht
 • De werf
 • Het jachtschildersbedrijf
 • Het verfsysteem
 • Het kleurengebruik
 • De veiligheidsomschrijvingen
 • De inspectiemomenten
 • De voorwaarden
 • De toleranties
 • De acceptatie-eisen
 • En nog veel meer

 

 

 

Verzekering

U wilt uiteraard de zekerheid dat het bedrijf dat het schilderwerk aan uw jacht uiteindelijk voor zijn rekening neemt, dit met de hoogst mogelijke precisie en secuurheid doet. Om dat te bewerkstelligen kunt u overgaan tot het afsluiten van een garantieverzekering op het geleverde schilderwerk. Mypai kan daarbij optreden als intermediair tussen de verzekerde en de verzekeraar. Het bedrijf stelt haar diensten voor beide partijen beschikbaar. Mypai brengt middels steekproefsgewijze inspecties een oordeel uit over de kwaliteit van het geleverde schilderswerk door derden en of dit voldoet aan de eis om over te kunnen gaan tot de afsluiting van een verzekering. Is dit het geval, dan verzendt Mypai een rapportage naar de verzekeraar, welke de polis conform de wensen opmaakt.

English
Nederlands