Logo | Mypai | Marten Yacht Painting Advice Inspection

Marten Yacht Painting Advice Inspection, guided by more than 40 years of experience

 

Inspectie

 

Indien u er voor kiest Mypai te laten optreden als totaaladviseur voor het schilderwerk aan uw jacht voert het bedrijf inspecties uit op alle schilderdisciplines voorafgaand, tijdens en na afloop van de gemaakte planning. Ook hier geldt weer dat u bij Mypai terecht kunt als u één van de volgende inspecties aangaande het schilderwerk afzonderlijk wilt laten uitvoeren:.

  • Voorbehandeling
  • Uitvoering
  • Oplevering
  • Voorbehandeling

Om te komen tot het verfsysteem dat het best bij uw jacht past, onderwerpt Mypai uw jacht aan een diepgravend onderzoek. Vooral bij refit- en onderhoudsjachten is het dringend gewenst om dergelijke inspecties uit te voeren, maar ook bij nieuwbouwjachten gaat Mypai niet over één nacht ijs.

 

Uitvoering

Tijdens het uitvoeren van het schilderwerk aan jachten dienen er verschillende metingen gedaan te worden. Te denken valt daarbij aan een controle van de omstandigheden waarin gewerkt wordt, zoals het meten van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, dauwpunt, etc. Mypai voert deze taken, evenals laagdiktemetingen (destructief en niet-destructief), hardheidsmetingen en glansmetingen, graag voor u uit. Alle uitkomsten worden door Mypai als vaststaande feiten computertechnisch geregistreerd, waardoor manipulatie van de gegevens uitgesloten is. Daarnaast kunt u een beroep op Mypai doen als er tijdens de schilderswerkzaamheden aan uw jacht problemen van welke orde dan ook ontstaan. In dat geval lost Mypai de zaak na een grondige analyse voor u op. Indien dit nodig blijkt, schroomt Mypai niet om eventuele reorganisaties door te voeren.

 

Oplevering

Na de oplevering van de behandelde jacht treedt Mypai als ‘keurmeester’ op. Het gehele jacht wordt minutieus geïnspecteerd om mogelijke onvolkomenheden in het schilderwerk aan het licht te brengen. Tevens legt Mypai glans- en kleurwaarden vast en wordt bepaald welke vermindering van kwaliteit na verloop van tijd tolereerbaar is.

English
Nederlands